VÝROBA ELEKTRICKÝCH ROZVÁDZAČOV

Výroba rozvádzačov NN všetkých druhov a typov na základe dodanej projektovej dokumentácie.

 • hlavné rozvádzače pre napájanie budov a priemyselných celkov

 • rozvádzače pre meranie a reguláciu

 • rozvádzače pre inteligentné rozvody

 • elektromerové a domové rozvádzače

 • kompenzačné

 • staveniskové rozvádzače

 • zásuvkové rozvodnice

 • montáž jednofázových a viacfázových dynamických elektromerov

 • montáž jednofázových a viacfázových statických elektromerov

 • montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi

 • montáž a programovanie produktov KNX / EIB

 • montáž, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vo VÚ a organizáciách rezortu ministerstva obrany

© 2019 Elbian spol s r.o.  CREATED BY  KiWWWi.sk

Elbian spol. s r.o.

Žirany 37, 951 74 Žirany

Telefonický kontakt: +421 (0)904 688 802

Email: info@elbian.sk

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon