REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Revízie elektrických zariadení, elektroinštalácie, elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a bleskozvodu​.

Naša spoločnosť Vám podľa dohody zabezpečí aj odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS , prípadne doteraz používaný termín "revízie") elektrických zariadení, ako aj inštalácie elektrických zariadení a bleskozvodov komplexne podľa platných noriem. Východiskové aj pravidelné OPaOS vykonávame v rámci celej SR vo všetkých objektoch (rodinné domy, výrobné a nevýrobné organizácie, bytové domy a pod.).

  • Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 1620, a STN 33 2000-6-61.

 

  • Revízie elektrických zariadení a elektroinštalácie.

  • Revízia bleskozvodu a prepäťových ochrán.

  • Kontrola dodávateľských prác a použitého materiálu vo Váš prospech. Nezávisle zastupujeme investora.

  • Revízia elektrospotrebičov (elektrických spotrebičov) a elektrického ručného náradia.

  • Každá revízna správa má odporúčanie a návrh riešenia – odstránenie závad. Cenová ponuka obsahuje vždy položky materiálu a práce.

© 2019 Elbian spol s r.o.  CREATED BY  KiWWWi.sk

Elbian spol. s r.o.

Žirany 37, 951 74 Žirany

Telefonický kontakt: +421 (0)904 688 802

Email: info@elbian.sk

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon