MONTÁŽ A OPRAVY BLESKOZVODOV

Bleskozvod vytvára umelú vodivú cestu na prijatie a zvedenie bleskového výboja. Má byť preto usporiadaný tak, aby výboj blesku smeroval predovšetkým do zvodovej tyče.

Chránený aj počas dovolenky,

alebo keď sa vraciate domov z práce

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

© 2019 Elbian spol s r.o.  CREATED BY  KiWWWi.sk

Elbian spol. s r.o.

Žirany 37, 951 74 Žirany

Telefonický kontakt: +421 (0)904 688 802

Email: info@elbian.sk

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon