ELEKTROINŠTALÁCIE DOMOV A BYTOV

Zabezpečujeme komlexné elektroinštalácie rodinných domov, bytov, administratívnych budov, priemyselných objektov a podobne, elektroinštalácie, ktoré slúžia na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a ktoré zabezpečujú napájanie elektrických spotrebičov, musia spĺňať stanovené predpisy, najmä z pohľadu bezpečnosti.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné elektroinštalačné práce (slaboprúd a slaboprúd). Inštaláciu a to od návrhu, cenovej kalkulácie až po samotnú realizáciu projektu.

Rozsah činností v oblasti elektroinštalačných prác zahŕňa:

 • Rekonštrukcie a nové inštalácie bleskozvodov

 • Nové inštalácie elektrických rozvodov

 • Elektrické prípojky

 • Inštalácie, montáž a pripájanie elektrických strojov a zariadení

 • Výroba a montáž rozvádzačov

 • Revízie elektrických zariadení

 • Porevízne opravy

 • Výmena svietidiel, zásuviek, elektrických zariadení

 • Rekonštrukcie elektrických rozvodov bytov, panelových domov, rodinných domov, obchodných priestorov, rekreačných chát, drevodomov a iných priestorov

 • Montáž, rekonštrukcia videovrátnikov, audiovrátnikov, kamerových systémov

© 2019 Elbian spol s r.o.  CREATED BY  KiWWWi.sk

Elbian spol. s r.o.

Žirany 37, 951 74 Žirany

Telefonický kontakt: +421 (0)904 688 802

Email: info@elbian.sk

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon